Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping


"Bijlage 2 van boek VI Wetboek Economisch recht"


(dit formulier enkel invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan :

uw firma adres

email : info@test.be

fax : 056

Ik deel U hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep :


Referentie bestelling:

Besteld op / Ontvangen op (doorhalen wat niet van toepassing is):

Naam consument:

Adres consument:Datum:

Handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Wij sturen U per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping. U dient de goederen uiterlijk 14 dagen na ontvangst terug te sturen of door ons te laten afhalen. In dit laatste geval worden de kosten van afhaling (8.41 € BTW incl.) ten uwen laste verrekend.
e-mail:

bankrekeningnummer:

Facebook Philippe