GDPR Legislation

GDPR Legislation

General Data Protection Regulation

GDPR (or also General Data Protection Regulation - called AVG) is about the management and security of personal data of European citizens. As an organization, we have to be able to demonstrate from May 2018 which personal data we collect, how we use this data and how we secure it.


In our privacy statement we explain the procedure for data collection and storage of personal data and for which we need them.


When registering your data, we explicitly request permission to agree with our privacy policy.


YOUR RIGHTS AS A USER YOU CAN EXERCISE AT ANY TIME AT ANY TIME.

If you wish to know what information we have about you and / or you wish to be 'forgotten' (your account details are permanently deleted from our server) you can inquire about this by sending an e-mail to info @ hmexpo.com.



GDPR Wetgeving

General Data Protection Regulation

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moeten we vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze data gebruiken en hoe we deze beveiligen.

In onze privacy verklaring leggen we uit wat de procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens inhoudt en waarvoor we deze nodig hebben.

Bij registratie van uw gegevens vragen we expliciet toestemming om akkoord te gaan met onze privacy politiek.

Uw rechten als gebruiker kunt u hieronder ten allen tijde uitoefenen.

Indien u wenst te weten over welke gegevens wij over u beschikken en/of u wenst 'vergeten' te worden (uw account gegevens worden definitief verwijderd van onze server) kan u hier bij ons navraag over doen door een e-mail te sturen naar info@hmexpo.com.


Facebook Philippe